Workshops

Gedurende de stage worden er op de TU drie workshops aangeboden. De workshops zijn niet verplicht om te volgen. Deze moeten nog worden ingepland.

 1. Leren reflecteren en geleerde kennis expliciet maken
 • Doornemen de 7 competenties.
 • Hoe haal ik een leerdoel uit zo’n competentie?
 • Waar sta ik en wat kan ik al?
 • Hoe kan ik weten of meten of ik een leerdoel heb behaald?
 • Wat als ik een leerdoel niet haal?
 • Hoe stel ik mijn volgende leerdoel op?
 • Bewust leren.
 • Hoe leg ik vast wat ik heb geleerd?

2. Plannen en timemanagement

 • Wat voor type ben ik en wat zegt dat over plannen, mijn vaardigheid tot plannen, mijn wil tot plannen, het organiseren van voortgang?
 • Welke tools zijn er om een stage te plannen?
 • Welke tools zijn er voor time management?
 • Concreet maken.
 • Prioriteren en keuzes maken.

3. Klassenmanagement

 • Reflectie op eigen visie, normen en waarden
 • Gedragsverwachting aanleren, hoe doe je dat?
 • Goede organisatie: orde, overzicht, routines en regels.
 • Creëren van een goed pedagogisch klimaat (relatie, competentie, autonomie).
 • Creëren van een goed didactisch groepsklimaat (eigen verantwoordelijkheid, samenwerken, activerende werkvormen, differentiatie).
 • Beïnvloeden van groepsprocessen.
 • Linken van de theorie aan de eigen stage en toepassen geleerde in de praktijk.