Weekjournaal

In het weekjournaal houd je bij wat je leerdoelen voor de komende periode zijn en hoe jij je ontwikkelt op die leerdoelen. Tijdens het wekelijkse voortgangsgesprek met de vakcoach pak je dit weekjournaal erbij. Daarin staan je eigen leerdoelen van de afgelopen week. In het voortgangsgesprek bespreek je de lessen van de afgelopen week met je vakcoach en specifiek de les die je vakcoach met behulp van een observatieformulier heeft beoordeeld. Je geeft in het weekjournaal aan hoe jij je hebt ontwikkeld op dat leerdoel. Je geeft aan of het leerdoel is afgerond of dat je het leerdoel meeneemt naar de volgende week. Vervolgens bepaal je de aanvullende leerdoelen voor de komende week: waar ga je de nadruk op leggen in je ontwikkeling de komende week? Waar wil je dat je vakcoach komende week feedback op gaat geven?

Tijdens het voortgangsgesprek vul je het weekjournaal aan. Doe dit liever niet pas na het gesprek. Als je het tijdens het gesprek doet, scheelt je dit tijd en kun je samen met je vakcoach naar de formulering kijken. Je kuntĀ dezeĀ Template-weekjournaal gebruiken. Je bent vrij om een ander format te gebruiken. Zorg dat je steeds kunt laten zien waar jij mee bezig bent in je ontwikkeling en welke voortgang je daarin boekt.

Zie ook: Hoe stel je leerdoelen op?