Urentabel SPB

Hieronder staat een verdeling van de 336 uur. Let op dat dit klokuren zijn en geen lesuren. De vetgedrukte uren (112 uur in totaal) zijn een minimum;  hier moet je dus in ieder geval aan voldoen. Zorg dat je zowel in de onderbouw (ongeveer 1/3) als in de bovenbouw (ongeveer 2/3) lesgeeft. In overleg met je IB mag je een andere verdeling kiezen tussen lessen assisteren, lessen geven en lessenseries geven,  mits ten voordele van de lessenseries of lessen.

Werkplan maken, contract en afstemmen: 4 uur

Lessen assisteren: 28 uur

Zelf lessen geven: 28 uur en 70 uur voor- en nabereiding

Zelf lessenseries geven: 36 uur en 90 uur voor- en nabereiding

Stageopdrachten: 52 uur

Overige activiteiten, zoals excursie,  huiswerkbegeleiding, ouderavond, rapportvergadering etc: 20 uur

Verslaglegging en portfolio: 8 uur