Tips & Tricks

Over aanwezigheid op de stageschool

Naast dat je lessen observeert en zelf lessen geeft, is het belangrijk dat je ook actief aanwezig bent in de school. Je werkt als docent niet alleen, je maakt deel uit van de gehele schoolorganisatie. Het is daarom niet voldoende om alleen maar aanwezig te zijn als je lessen observeert of lessen geeft. Probeer contact te leggen met collega’s, laat je gezicht ook eens zien in de personeelskamer.

Aan de andere kant kan de stageschool niet van je verwachten dat je full-time aanwezig bent. Je moet immers ook werken aan de opleiding. De stageschool mag dan ook niet van je verwachten dat je allerlei taken op je neemt die niet direct bij je opleiding horen. Dan zul je soms nee moeten zeggen.

Als richtlijn kun je hanteren dat je ongeveer 20 uur per week op school aanwezig bent. Je kunt die tijd op school ook gebruiken voor het voorbereiden en evalueren van je lessen.

Over feedback en reflectie

 • Probeer, indien mogelijk, samen te werken met een andere docent in opleiding. Vaak blijkt het leerzaam om veel samen te werken met lotgenoten van onze of een andere opleiding. Werk van anderen inleveren met de claim dat het van jou is mag uiteraard niet.
 • Zorg dat je minstens één keer per week alle lessen met je vakcoach  doorspreekt, maar bij voorkeur vaker. Je kunt je vakcoach vragen om specifiek te letten op de door jou gestelde leerdoelen. Ook kun je je vakcoach vragen om een formulier tijdens de les in te vullen en dat later te bespreken, bijvoorbeeld een van de onderstaande observatieformulieren.
 • Evalueer in ieder geval kort elke les. Een logboek kan erg nuttig zijn daarvoor. Het logboek kun je ook inleveren als bewijsmateriaal.
 • Ook bij studenten met banen MOET er voldoende feedback/observatie op school zijn. Minstens 25% van de lessen wordt bijgewoond door een vakcoach of BOS.

Over verslaglegging en portfolio

 • Hou je bewijsmateriaal bij! Zorg dat je voldoende en divers bewijsmateriaal hebt.
 • Alles voor je verslag moet digitaal worden ingeleverd. Scan handgeschreven documenten in. Je kunt het inleveren via deze BrightSpace of eventueel via WeTransfer.

Tips

Je stage kan snel mislopen als een aantal afspraken niet goed wordt gemaakt of als je je niet aan de afspraken houdt. Hier zetten we nog enkele nuttige tips op een rijtje.

 • Probeer zoveel mogelijk zaken samen te doen met je koppelgenoot, ervaringen uit te wisselen, van elkaar lessen bij te wonen en dergelijke. De stage kan daardoor veel aan waarde winnen. Vul aan het eind ook, als het even kan, voor elkaar de Rubrics in.
 • Schrijf na elke activiteit, met name je eigen lessen, kort de belangrijkste punten voor je zelf op. Het mooiste is om dit te doen in de vorm van een logboek.
 • Maak duidelijke afspraken met de leerling/leerlingen die je individueel helpt.
 • Maak duidelijke afspraken over de kennismakingsactiviteiten en de lessen die je zult bijwonen voor de observaties, en de zelf te geven lessen met de betrokken docenten en je vakcoach. Gebruik daarvoor het werkplan.
 • Bewaar al het materiaal dat je produceert overzichtelijk. Dat voorkomt dat je alles op het laatst bij elkaar moet zoeken voor je portfolio.
 • Zorg dat je bij zowel SPA als SPB van minstens 12 van je lessen je persoonlijke leerdoel(en), feedback van de vakcoach en je eigen reflectie als bewijsmateriaal inlevert. Gebruik hiervoor de PCK-formulieren. Dit is tevens bewijsmateriaal voor je reflectie.

FAQ

 • Moet je, als je al een baan hebt, ook een contract laten tekenen?

Ja

 • Mag je voor de oriënterende stage en SPA hetzelfde contract gebruiken?

Ja.

 • Mag de school van mij eisen dat ik alle dagen aanwezig ben?

De school kan niet van je eisen om eindeloos aanwezig en beschikbaar te zijn. Je hebt namelijk ook andere dingen te doen (reflectie op lessen, bijhouden bewijsstukken; huiswerk bij colleges) en dat is waarschijnlijk tijdrovender dan men op school denkt. Zorg wel dat je voldoet aan het minimaal aantal uren zoals dat is beschreven in de handleiding.

 • Mag ik het teveel aan uren tijdens de oriënterende stage door schuiven naar SPA?

Ja, je mag, in overleg met je IB een beperkt overschot aan uren uit de oriënterende stage doorschuiven naar SPA, mits wordt voldaan aan de verhouding onderbouw:bovenbouw.