Stageopdrachten OS

Een stageopdracht heeft altijd als doel dat jij er van leert en dat het jou gelegenheid geeft om je te ontwikkelen als docent. De uitwerkingen van de stageopdrachten neem je op in je verslag OS als bewijsmateriaal bij een of meer competenties.


‘Iedere keer wanneer je denkt te kunnen ontspannen, omdat je het onder de knie denkt te hebben, is er weer een leerling die uiterst scherp uit de hoek komt en je meedogenloos uit deze droom helpt.’ – Sander Schornagel, student minor 2017-2018


In overleg met je vakcoach en IB is het mogelijk om een bestaande stageopdracht te vervangen door een alternatieve stageopdracht. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde opdracht op jouw stageschool niet uitgevoerd kan worden of omdat zich op jouw stageschool juist een mooie gelegenheid voordoet in iets anders ervaring op te doen. Je bent vrij om een alternatieve opdracht te bedenken en voor te stellen. Bespreek deze opdracht eerst met je IB en geef dan aan welke bestaande opdracht je vervangt.

Observatieopdrachten

Keuzemogelijkheid: de opdrachten 1, 2, 3, en 5 moeten allemaal minstens één keer worden uitgevoerd en in totaal moet je acht lessen observeren bij minstens twee verschillende docenten. Welke opdracht je meerdere keren uitvoert, mag je zelf kiezen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor: 1, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 5 (totaal 8x). Opdracht 4 staat hier los van en moet in ieder geval worden uitgevoerd.

Opdracht 1 – De rol van gastheer, presentator en afsluiter

Opdracht 2 – De rol van didacticus

Opdracht 3 – De rol van pedagoog

Opdracht 4 – Het volgen van één klas bij verschillende docenten

Opdracht 5 – Observatie lesopbouw en structuur

Schoolcultuur

Keuzemogelijkheid: kom zelf in overleg met de vakcoach met alternatieve opdrachten om kennis te maken met de cultuur op school. Leg dit altijd wel even voor aan de IB.

Opdracht 6 – Interview collega’s

Opdracht 7 – Interview leerlingen

Opdracht 8 – Regels op school

Lessen voorbereiden en uitvoeren

Opdracht 9 – Schaduwles voorbereiden

Opdracht 10 – Individueel begeleiden van leerlingen

Opdracht 11 – Lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren