Stagebezoek door IB

Je plant en regelt tijdens SPA en SPB zelf het stagebezoek van je IB aan jouw stageschool. Plan ook tijd om met je IB en je vakcoach te evalueren.

Als je instituutsbegeleider (IB) op stagebezoek komt, zorg je dat de IB twee dagen van te voren alle relevante materialen ontvangt: lesvoorbereidingsformulieren (delen I en II van de PCK Lesvoorbereidingsformulieren), werkbladen, een scan van het lesmateriaal, etc.

Deze les(sen) kun je ook gebruiken als bewijsmateriaal in je portfolio. Zorg dat je tijdens het stagebezoek een of meer gevarieerde lessen geeft waarin de leerlingen worden geactiveerd. Als de IB dit in de lesvoorbereiding niet terugziet, loop je het risico dat het lesbezoek wordt geannuleerd en je een nieuwe afspraak moet maken.

Je benut de feedback die je krijgt tijdens het lesbezoek, expliciet in je portfolio. Als die feedback weinig heeft bijgedragen aan je ontwikkeling, vermeld je dat natuurlijk, liefst met constructieve feedback.

De IB observeert de les en hanteert daarbij één of meerdere les-observatieformulieren. In ieder geval gebruikt hij/zij het algemeen lesobservatieformulier I.