Stageopdrachten

Algemene informatie Stageopdrachten

Tijdens elk stage moet je opdrachten uitvoeren. Een opdracht heeft altijd als doel dat jij er van leert en dat het jou gelegenheid geeft om je te ontwikkelen als docent. We vragen je daarom altijd aan te geven wat jij als docent ervan oppikt. Daarbij gebruik je vragen als:

  • Wat doet het met je? Wat vind je er van?
  • Wat maakt dat het werkt of niet werkt? Wat maakt dat een leerling op een bepaalde manier handelt?
  • Welke conclusies trek je over je eigen rol als docent? Of over je visie op onderwijs? Wat wil je overnemen als leraar, of juist niet?

De uitwerkingen van de stageopdrachten neem je op in je portfolio als bewijsmateriaal bij een of meer competenties.

Let op: sommige van de opdrachten moet je al eerder inleveren omdat deze input zijn voor bijvoorbeeld een intervisiebijeenkomst. Zie de Planning en Deadlines.

Als je voor een ander vak, bijvoorbeeld voor Vakdidactiek, een les geeft tijdens je stage, telt deze les mee bij zowel Vakdidactiek als in je stage. Kun je omgekeerd een (deel van) een stageopdracht ook in opdracht voor Vakdidactiek gebruiken, dan is dat toegestaan.

Bij elke stageopdracht is aangegeven wat het doel is van de opdracht, bij welke competentie uit de wet BIO deze opdracht hoort, een inschatting van de tijdsbesteding, een advies over op welk moment in de stage je de opdracht het beste kunt uitvoeren en wat het resultaat van de opdracht zou moeten omvatten.


‘Het is zo leuk om te zien dat een leerling die moeite heeft met wiskunde met wat extra aandacht de stof wel begrijpt.’ – Anouk Korevaar, minor studenten 2017-2018


Alternatieve stageopdrachten

In overleg met je vakcoach en IB is het mogelijk om een bestaande stageopdracht te vervangen door een alternatieve stageopdracht. Dit kan zijn, omdat een bepaalde opdracht op jouw stageschool niet uitgevoerd kan worden, of omdat zich op jouw stageschool een opdracht voor doet die jij zou willen en kunnen doen. Ook kan het zijn dat jij of je vakcoach bij één van jouw leerdoelen een opdracht hebt bedacht, die je wilt uitvoeren. Je bent vrij om een alternatieve opdracht te bedenken en voor te stellen. Bespreek deze opdracht eerst met je IB en geef aan welke bestaande opdracht je vervangt.

Overzicht van stageopdrachten

De stageopdrachten zijn verdeeld over de drie stages:

Stageopdrachten OS

Stageopdrachten SPA

Stageopdrachten SPB