Stagestructuur

Doel van de stages

Het doel van de Oriënterende stage is kennismaken met je stageschool en je vakcoach. Je gaat met name observeren en je eerste eigen lessen of delen van lessen geven. Zo vind je uit of onderwijs iets voor jou is.

Het doel van Stagepracticum A, afgekort SPA, is leren lessen voorbereiden en lesgeven in verschillende klassen met name in de onderbouw en ervaring opdoen met verschillende werkvormen. Het is de bedoeling dat je de stage gebruikt om te experimenteren in het lesgeven en dat je observeert hoe andere, meer ervaren docenten lesgeven. Je stelt je eigen leerdoelen op en laat zien hoe jij je ontwikkelt als docent door bewijsmateriaal te verzamelen.

Het doel van Stagepracticum B, afgekort SPB, is je verder ontwikkelen als docent in jouw vak, ook in de bovenbouw. Je doet nog meer ervaring op. Je stelt je eigen leerdoelen op en laat zien hoe jij je verder ontwikkelt als docent.


Het is zo leuk om studenten in de praktijk bezig te zien, in plaats van zittend in de collegebanken. De transformatie van student naar docent is elke keer weer mooi om mee te maken. Ineke Henze-Rietveld, instituutsbegeleider vanuit de TU Delft


Organisatie van de stage

Tijdens elke stage voer je volgens je van tevoren opgestelde werkplan de stageopdrachten uit, assisteer je in lessen, bereid je lessen voor en geef je zelf lessen die ook evalueert. Per stage is aangegeven wat het minimum aan uren is dat je zelfstandig voor een klas moet staan.

Ondertussen hou je bij wat je doet en hoe je je ontwikkelt. Zorg dat je regelmatig, in elk geval wekelijks, met je vakcoach evalueert zodat je feedback krijgt op jouw handelen en op jouw ontwikkeling. Dat doe je aan de hand van leerdoelen. Je stelt grote leerdoelen op per competentie, die je vervolgens wekelijks concreet maakt in kleinere leerdoelen. Dit hou je bij in je weekjournaal. Als je dit goed bijhoudt, zijn de weekjournalen een weergave van jouw ontwikkeling.

Alle bewijsmaterialen verzamel je in een portfolio. Kijk hier voor meer informatie over de planning en deadlines.

Begeleiding en beoordeling van de stage

De dagelijkse begeleiding van je stage wordt gedaan door de vakcoach. Vanuit de TU word je begeleid en beoordeeld door je IB. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Jij organiseert de feedback die jij nodig hebt om je te ontwikkelen en je bewijsmateriaal te verzamelen en jij maakt de afspraken met je vakcoach en je IB. Doe jij een duo-stage? Let dan goed op dat er een andere urenindeling is voor het aantal uren dat je lesgeeft.

Hier is meer te vinden over de begeleiding en beoordeling.