SPB

Het doel van SPB is je verder ontwikkelen als docent in jouw vak, ook in de bovenbouw. Je doet nog meer ervaring op. Je stelt je eigen leerdoelen op en laat zien hoe jij je verder ontwikkelt als docent.

In SPB doe je meer ervaring op en verdiep je je competenties. Ten opzichte van SPA zijn er de volgende verschillen:

  1. Het zwaartepunt van deze stage ligt in de bovenbouw. In het bijzonder moet je ook vakinhoudelijk competent worden op eerstegraads niveau.
  2. Het gaat specifiek om didactiek die van toepassing is op de bovenbouw, zoals het omgaan met examenprogramma.
  3. Er is meer aandacht voor gevorderde didactische vaardigheden, zoals differentiatie, samenwerkend leren, en activerende didactiek.

De stage bestaat uit het assisteren van lessen, zelfstandig voorbereiden van lessen, uitvoeren en evalueren van lessen en lessenseries. Deze activiteiten voer je uit in de bovenbouw, grofweg 2/3 van de lessen, en in de bovenbouw, ongeveer 1/3 van de lessen.

Deze stage duurt ongeveer 15 weken. Zie ook de urentabel SPB, met daarin de verdeling van de uren, waaronder de verplichte uren.


Het is zo leuk om studenten in de praktijk bezig te zien, in plaats van zittend in de collegebanken. De transformatie van student naar docent is elke keer weer mooi om mee te maken. Ineke Henze-Rietveld, instituutbegeleider vanuit de TU Delft

Het belangrijkste is dat je gedurende je stage werkt aan je eigen ontwikkeling. Je zult die ontwikkeling echter ook zichtbaar moeten maken. Daarom maak je drie keer een momentopname van hoe je er voor staat op basis van de Rubrics, samen met je begeleider: aan het begin (dat is feitelijk het eind van SPA), halverwege en aan het eind.

Je sluit de stage af met een portfolio, waarin je laat zien hoe je je hebt ontwikkelt, mede aan de hand van het verzamelde bewijsmateriaal. De IB is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling, zie de beoordeling stages.

Het succesvol afronden van SPB leidt voor masterstudenten (als onderdeel van de andere vakken uit de opleiding) tot een eerstegraadsbevoegdheid.

Zie voor verder uitwerking: de activiteiten stage B.

Start jij de stage vanuit een baan in het onderwijs? Lees dan deze aanvullende informatie over baan als stage.