SPA

Algemene informatie SPA

Deze stage duurt 12 weken. Voor deze stage staan voor de minorstudenten 12 EC, wat overeenkomt met 336 uur,en voor de masterstudenten 9 EC, wat overeenkomt met 252 uur. Zie de verdeling van de uren, waaronder ook verplichte uren. Bij de start van de stage lever je het ondertekende stagecontract in, tenzij eerder gecombineerd met OS, en stel je een werkplan SPA op. De stage bestaat uit assisteren van lessen, zelfstandig voorbereiden van lessen, uitvoeren en evalueren van lessen en lessenseries. Deze activiteiten voer je uit in de onderbouw, grofweg 2/3 van de lessen, en in de bovenbouw, ongeveer 1/3 van de lessen (voor informatica, zie de specifieke aanvullingen informatica).


‘Eén van de leerlingen zei: “Meneer, u bent te laat! De volgende keer vrees ik toch echt dat we een gesprekje met uw ouders moeten hebben.”‘ – Joost Wendling – student minor 2017-2018.


Het belangrijkste is dat je gedurende je stage werkt aan je eigen ontwikkeling. Je zult die ontwikkeling echter ook zichtbaar moeten maken. Daarom maak je drie keer een momentopname van hoe je er voor staat, samen met je begeleider: aan het begin, halverwege en aan het eind. De Rubrics vormen daarbij een belangrijke maatstaaf. Je kunt de Template competentieontwikkeling en Rubrics hiervoor gebruiken

Je sluit de stage af met een portfolio, waarin je je ontwikkeling laat zien, mede aan de hand van het verzamelde bewijsmateriaal. De IB is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling, zie de begeleiding en beoordeling .

Voor minorstudenten en modulestudenten leidt het succesvol afronden van SPA tot een beperkte tweedegraadsbevoegdheid bij afronding van de bachelor. Voor masterstudenten leidt het succesvol afronden van de stage in combinatie met de andere vakken uit het eerste deel tot het mogen vervolgen van de opleiding in het tweede deel van de opleiding, waaronder SPB.

Fasen en urenverdeling SPA

Tijdens deze stage ga je over van observeren naar eerst onder begeleiding lesgeven en later zelfstandig lesgeven. Daarbij ga je je eigen lessen grondig evalueren op basis van feedback van je vakcoach, de leerlingen en de instituutsbegeleider IB, en met behulp van video-opnames. Je let daarbij specifiek op je persoonlijke leerdoelen en jouw ontwikkeling.

Lessen die je ontwerpt voor het vak Vakdidactiek 2 (VD2) en die je ook daadwerkelijk uitvoert tijdens je stage, kun je opvoeren ter vervulling van je stageopdrachten. Ga bij de stageopdrachten 13 – Lessen voorbereiden en evalueren met PCK, 15- Lessen met ICT, 16 – Lessenserie geven na of je ze kunt combineren met VD2-opdrachten.

Let op het verplichte minimum aantal uren, zie de urentabel SPA. Doe jij een duo-stage? Let dan goed op dat er een andere urenindeling is voor het aantal uren dat je lesgeeft.

Start jij de stage vanuit een baan in het onderwijs? Lees dan deze aanvullende informatie over baan als stage.

Zie voor verder uitwerking: de fasen van stage A.