Menu +

Planning en deadlines

Hier vind je het rooster van het gehele eerste semester, inclusief deadlines voor onderwijskunde en vakdidactiek:

2018-07-12_Rooster 1ste semester_SE_2018-2019_def_studenten

Planning en deadlines tijdens OS

De oriënterende stage duurt ongeveer 6 weken.

 • Maak een werkplan OS voor de OS en mail dit uiterlijk zondag 2 september 2018 aan je IB.
 • Begin bij aanvang van je stage direct met het opstellen van je stageontract lever dit uiterlijk 10 september 2018 in.
 • Tijdens de stage voer je de opdrachten die bij de OS horen, uit. Lever uiterlijk zondag 16 september 2018 de opdrachten 1 tot en met 5 in. De overige opdrachten lever je in bij het verslag OS (zie hieronder).
 • Aan het eind van je OS maak je je verslag OS af en lever je deze uiterlijk 7 oktober 2018 in bij je IB.


Planning en deadlines tijdens SPA

SPA duurt ongeveer 12 weken.

 • Maak een werkplan voor SPA en mail dit uiterlijk 7 oktober 2018 aan je IB.
 • Als je nog geen stagecontract voor SPA hebt ingeleverd, begin dan bij aanvang van je stage direct met het opstellen van je stagecontract. Lever dit dan uiterlijk 15 oktober 2018 in.
 • Tijdens SPA komt je IB een keer op een lesbezoek bij jou. Plan dat bezoek tijdig, want het afstemmen van jouw agenda, die van je vakcoach en van je IB kan een behoorlijke klus zijn.
 • Uiterlijk zondag 4 november 2018 lever je bij je IB de eerste opdrachten in voor SPA, namelijk opdracht 12 Vragenlijst VIL (1x), en opdracht 14 Filmopname eigen les (1x). De overige opdrachten lever je aan het eind van de stage in.
 • Halverwege, uiterlijk zondag 18 november 2018 lever je bij je IB de tussenevaluatie in met daarin onder meer de Rubric’s, die zijn ingevuld door de vakcoach. Zie de Fasen SPA.
 • Aan het eind van je SPA maak je je portfolio af en lever je deze in bij je IB. Masterstudenten doen dat uiterlijk 6 januari 2019 en minorstudenten (of modulestudenten) uiterlijk 20 januari 2019.

Het belangrijkste is jouw ontwikkeling als docent. Je zult moeten kunnen laten zien dat je hier structureel aan werkt. Hou daarom vanaf het begin een weekjournaal bij. Bouw je bewijsmateriaal op.

Planning en deadlines tijdens SPB

SPB duurt ongeveer 14 weken. SPB start op maandag 4 februari 2019 (als er dan geen vakantie is)

De introductie van het verdiepingsdeel voor de masters is op dinsdag 5 februari 2019.

 • Als je nog geen stagecontract voor SPB hebt ingeleverd, begin dan bij aanvang van je stage direct met het opstellen van je stagecontract. Deadline: dinsdag 19 februari 2019.
 • Maak een werkplan voor SPB en mail dit aan je IB. Maak voor het opstellen van de leerdoelen eventueel gebruik van de uitkomsten van je SPA. Deadline: zondag 17 februari 2019.
 • Let op dat het verplicht minimum aantal lessen, zie de beschrijving van SPB.
 • Tijdens SPB komt je IB één of twee keer op een lesbezoek bij jou. Plan dat bezoek tijdig, want het afstemmen van jouw agenda, die van je vakcoach en van je IB kan een behoorlijke klus zijn.
 • Halverwege en aan het einde van je SPB vullen je vakcoach en jij de Rubrics in over jouw ontwikkeling. Daarbij lever je ook de eerste opdrachten in voor SPB, namelijk opdracht 12 Vragenlijst VIL (1x), en opdracht 14 Filmopname eigen les (1x). De overige opdrachten lever je aan het eind van de stage in. De deadine voor deze opdrachten en de tussentijdse evaluatie is: zondag 21 april 2019.
 • Op basis van deze uitkomsten stel je je leerdoelen op voor de toekomst.
 • Tijdens de stage voer je de opdrachten uit die bij de SPB horen of je overlegt een alternatieve opdracht met je IB.
 • In de tussentijd hou je je weekjournaal, je leerdoelen, je bewijsmateriaal en je urentabel bij.
 • Aan het eind van je SPB maak je je portfolio af en lever je deze in bij je IB. Deadline: vrijdag 28 juni 2019
 • Plan tijdig het eindgesprek tussen jou, je vakcoach en je IB.