Menu +

Planning en deadlines

Planning en deadlines tijdens OS

De oriënterende stage duurt ongeveer 6 weken.

 • Maak een werkplan OS voor de OS en mail dit uiterlijk maandag 9 september 2019 aan je IB.
 • Begin bij aanvang van je stage direct met het opstellen van je stageontract lever dit uiterlijk maandag 16 september in.
 • Tijdens de stage voer je de opdrachten die bij de OS horen, uit. Lever uiterlijk maandag 23 september 2019 de opdrachten 1 tot en met 5 in. De overige opdrachten lever je in bij het verslag OS (zie hieronder).
 • Aan het eind van je OS maak je je verslag OS af en lever je deze uiterlijk maandag 14 oktober in bij je IB.


Planning en deadlines tijdens SPA

SPA duurt ongeveer 12 weken.

 • Maak een werkplan voor SPA en mail dit uiterlijk maandag 14 oktober 2019 aan je IB.
 • Als je nog geen stagecontract voor SPA hebt ingeleverd, begin dan bij aanvang van je stage direct met het opstellen van je stagecontract. Lever dit dan uiterlijk maandag 21 oktober in.
 • Tijdens SPA komt je IB een keer op een lesbezoek bij jou. Plan dat bezoek tijdig, want het afstemmen van jouw agenda, die van je vakcoach en van je IB kan een behoorlijke klus zijn.
 • Uiterlijk maandag 11 november lever je bij je IB de eerste opdrachten in voor SPA, namelijk opdracht 12 Vragenlijst VIL (1x), en opdracht 14 Filmopname eigen les (1x). De overige opdrachten lever je aan het eind van de stage in.
 • Halverwege, uiterlijk maandag 25 november lever je bij je IB de tussenevaluatie in met daarin onder meer de Rubric’s, die zijn ingevuld door de vakcoach. Zie de Fasen SPA.
 • Aan het eind van je SPA maak je je portfolio af en lever je deze in bij je IB. Masterstudenten doen dat uiterlijk maandag 13 januari 2020 en minorstudenten (of modulestudenten) uiterlijk maandag  27 januari 2020.

Het belangrijkste is jouw ontwikkeling als docent. Je zult moeten kunnen laten zien dat je hier structureel aan werkt. Hou daarom vanaf het begin een weekjournaal bij. Bouw je bewijsmateriaal op.

Planning en deadlines tijdens SPB

SPB duurt ongeveer 14 weken. SPB start op 3 februari 2020.

De introductie van het verdiepingsdeel voor de masters is op <datum volgt nog>

 • Als je nog geen stagecontract voor SPB hebt ingeleverd, begin dan bij aanvang van je stage direct met het opstellen van je stagecontract. Deadline: maandag 17 februari 2020.
 • Maak een werkplan voor SPB en mail dit aan je IB. Maak voor het opstellen van de leerdoelen eventueel gebruik van de uitkomsten van je SPA. Deadline: maandag 17 februari 2020.
 • Let op dat het verplicht minimum aantal lessen, zie de beschrijving van SPB.
 • Tijdens SPB komt je IB één of twee keer op een lesbezoek bij jou. Plan dat bezoek tijdig, want het afstemmen van jouw agenda, die van je vakcoach en van je IB kan een behoorlijke klus zijn.
 • Halverwege en aan het einde van je SPB vullen je vakcoach en jij de Rubrics in over jouw ontwikkeling. Daarbij lever je ook de eerste opdrachten in voor SPB, namelijk opdracht 12 Vragenlijst VIL (1x), en opdracht 14 Filmopname eigen les (1x). De overige opdrachten lever je aan het eind van de stage in. De deadine voor deze opdrachten en de tussentijdse evaluatie is: maandag 20 april 2020.
 • Op basis van deze uitkomsten stel je je leerdoelen op voor de toekomst.
 • Tijdens de stage voer je de opdrachten uit die bij de SPB horen of je overlegt een alternatieve opdracht met je IB.
 • In de tussentijd hou je je weekjournaal, je leerdoelen, je bewijsmateriaal en je urentabel bij.
 • Aan het eind van je SPB maak je je portfolio af en lever je deze in bij je IB. Deadline: maandag 29 juni 2020.
 • Plan tijdig het eindgesprek tussen jou, je vakcoach en je IB.