Oriënterende stage OS

Algemene informatie OS

De Oriënterende stage duurt ongeveer 6 weken. In deze stage maak je kennis met je stageschool en je vakcoach. Je maakt kennis met het vak en zoekt uit of lesgeven iets voor jou is. Je gaat in deze stage lessen van anderen observeren, lessen voorbereiden, zelf uitvoeren en met je vakcoach evalueren. Je mag zowel in de onder- als bovenbouw de lessen geven. Voor de OS staan 3 EC, oftewel 84 uur. Bij de start van de stage ga je direct aan de slag met het stagecontract TU Delft en je stelt een werkplan OS op.

Het eindproduct van de OS is een verslag OS, met uitwerkingen van de opdrachten, lesvoorbereidingen en lesevaluaties. Je rondt de stage af met persoonlijke leerdoelen voor je volgende stagepracticum, SPA. Op basis van het verslag krijg je een beoordeling. Alleen bij voldoende mag je beginnen met SPA.


‘Het leuke aan stagiairs is dat ze je scherp houden op de vraag waarom doe je wat je doet? Waarom werkt dit wel en dat niet? Ook komen ze soms met nieuwe ideeën vanuit de opleiding. Zo leren stagiairs en stagebegeleiders vaak van elkaar.’ – Leontine van den Berg, Begeleider bij het Rijnlands Lyceum.


Fasen en urenverdeling OS

Fase 1. Kennismaken en formeel opstarten – 9 uur

Fase 2. Uitvoeren van stageopdrachten – 38 uur

Fase 3. Het zelf geven van lessen – 5 uur (dit is een verplicht minimum) plus 20 uur voorbereiding en evaluatie. Doe jij een duo-stage? Let dan goed op dat er een andere urenindeling is voor het aantal uren dat je lesgeeft.

Fase 4. Het invullen en bespreken van de Rubrics – 5 uur

Fase 5. Het schrijven van een verslag OS – 7 uur

Indien mogelijk wordt de stage uitgevoerd in koppels, dus samen met een andere stagiair. Uit ervaring blijkt dat het vaak leerzaam is om veel samen te werken met een andere docent in opleiding van deze of een andere opleiding.

Hier wordt de opbouw van de OS stage verder uitgewerkt.