Opdracht 9 – Schaduwles voorbereiden en plannen

Het doel van deze opdracht is te oefenen met het voorbereiden en plannen van een les aan de hand van het PCK-formulier deel I en II .

tijdsbesteding: 5 uur

moment in de stage: halverwege de OS

resultaat: ingevuld PCK-formulier deel I en II en een verslag van de nabespreking

Opdrachtomschrijving

Bij andere vakken in de opleiding, zoals Vakdidactiek 1 en Didactische Vaardigheden, komt het voorbereiden en plannen van een les aan de orde. Tijdens je stage ga je hier zelf mee aan de slag. Deze opdracht dient als voorbereiding daarop.

In overleg met je vakcoach plan je een les waarin je vakcoach een les geeft die geschikt is om er zelf als oefening een voorbereiding en planning voor te maken. Leerzaam en interessant is een les waarin wat meer gebeurt dan alleen huiswerk bespreken of zelf werken aan opdrachten. Maak volgens de richtlijnen uit de colleges en rekening houdend met wat je inmiddels weet over de gewoonten in de klas, een zo uitgebreid mogelijke lesvoorbereiding en planning. Gebruik hiervoor van het PCK de delen I en II. Bespreek jouw lesplan pas achteraf met de vakcoach en beschrijf de overeenkomsten en verschillen. Hebben jij en je vakcoach andere keuzes gemaakt? Waar komt het verschil vandaan? Maak een verslagje van één A4 van deze bespreking. Geef daarbij ook je eigen mening weer. Ben je het eens met de vakcoach of wijkt jouw mening af?

Neem voor deze opdracht het ingevulde PCK-formulier deel I en II van jouw lesvoorbereiding en het verslag van jullie nabespreking op in je verslag OS.