Opdracht 8 – Regels op school

Het doel is de regels en procedures op je stageschool en in lessen van collega’s te leren kennen. Je ontwikkelt een eigen houding ten opzichte van deze regels.

tijdsbesteding: 2 uur

moment in de stage: tijdens de OS

resultaat: eigen verslag

Opdrachtomschrijving

In deze opdracht achterhaal je wat de regels zijn op jouw stageschool voor de leerlingen. Je mag zelf bepalen hoe je dat doet. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken naar documenten waarin deze regels zijn vastgelegd, maar je kunt ook bij een collega vragen naar deze regels. Je kunt overwegen om tijdens een van de interviews die je voor een andere opdracht uitvoert, te vragen naar de regels. Zorg dat je achterhaalt wat de regels zijn ten aanzien van:

 • Te laat komen
 • Huiswerk niet maken
 • Spullen niet mee
 • Leerlingen verwijderen uit de les
 • Te laat inleveren van opdrachten
 • Inhalen van toetsen
 • Mobiele telefoons / bellen
 • Social media (denk aan plaatsen van filmpjes online, digitaal pesten)
 • Omgaan met de spullen van de school
 • Kleding, jassen en petten in de school/klas
 • Eten en drinken in de school/klas
 • Roken
 • Alcohol

De reden van deze opdracht is dat het belangrijk is om als school gezamenlijke regels te hanteren. Dit geeft veel duidelijkheid en kan veel problemen voorkomen. Jij bent onderdeel van de school: van jou wordt verwacht dat je ook deze regels hanteert. Je zult de regels dus moeten kennen. Naast deze regels heeft iedere docent ook regels over bijvoorbeeld lopen door de klas, overleg tussen leerlingen, gebruik van het schrift, naar de WC gaan, etc. Je kunt eventueel je vakcoach of een andere docent naar vragen naar zijn regels in de klas.

Verwerk je bevindingen in een verslag van maximaal één A4. Je hoeft de regels zelf niet in het verslag te beschrijven. Beschrijf wel in hoeverre je jezelf in staat acht om deze regels te hanteren. Zie je jezelf leerlingen aanspreken bij overtreding van de regels? Vind je de regels terecht?

Neem je verslag op in je verslag OS.