Opdracht 7 – Interview leerlingen

Het doel van deze opdracht is dat jet het perspectief van leerlingen achterhaalt; dat kan je helpen om te bepalen wat voor docent jij voor leerlingen wilt zijn.

tijdsbesteding: 4 uur

moment in de stage: tijdens de OS

resultaat: verslag van gesprekken

Opdrachtomschrijving

Voor deze opdracht interview je minstens twee leerlingen over de school, één leerling uit de onderbouw en één uit de bovenbouw. Zorg er voor dat minstens één van de leerlingen  het vak volgt dat jij geeft. Je kunt  overwegen om steeds twee leerlingen tegelijk te interviewen, omdat ze elkaar dan kunnen aanvullen. Het doel van deze opdracht is om het perspectief van de leerlingen te achterhalen. Dat kan je helpen om te bepalen wat voor docent jij wilt zijn. Tevens geeft de opdracht je de gelegenheid om in contact te komen met de leerlingen.

De onderstaande vragen kunnen als leidraad dienen. Ook hier geldt weer: laat je eigen vragen en nieuwsgierigheid prevaleren. Neem dus niet de vragen één op één over.

 • Wat vind je van de sfeer op school?
 • Hoe belangrijk is de school voor jou?
 • Zijn de lessen leuk?
 • Zijn er dingen die je graag anders zou willen zien?
 • Neem je veel deel aan buitenschoolse activiteiten?
 • Welke vakken vind je leuk en waarom?
 • Wat maakt iemand een goede leraar?
 • Hoeveel tijd besteed je thuis nog aan schoolwerk?
 • Zijn er veel regels op school, en worden die nageleefd?

Mogelijke vakspecifieke vragen

 • Ben je goed in het vak?
 • Leer je veel bij dit vak?
 • Wat vind je van de lessen?
 • Wat vind je plezierig en wat vind je er vervelend aan?
 • Denk je dat je dit schoolvak later ergens voor nodig hebt?
 • Wat vind je van het boek dat jullie gebruiken?
 • Denk je dat je het vak ook grotendeels zelf, aan de hand van het boek en zonder leraar, zou kunnen leren?
 • Werk je bij dit vak veel met anderen samen of doe je het grotendeels alleen?

Bepaal zelf wat jij het belangrijkste vindt om op te nemen in je verslag van 1 à 2 A4. Zijn er bepaalde dingen die je opvallen? Zijn er overeenkomsten met je eigen herinneringen aan je middelbareschooltijd?

Neem je verslag op in je verslag OS.