Menu +

Opdracht 6 – Interview collega’s

Het doel van deze opdracht is om de school, de sectie en andere docenten te leren kennen en je eigen visie te vormen op onderwijs, de school en het vak dat je geeft.

tijdsbesteding: 5 uur

moment in de stage: tijdens de OS

resultaat: eigen verslag

Opdrachtomschrijving

In deze opdracht ga je minstens twee collega’s interviewen. Eén daarvan is in ieder geval je vakcoach. De andere collega(‘s) mag je zelf kiezen. Je kunt ook overwegen om iemand van de directie te interviewen. In de interviews probeer je het volgende te achterhalen.

 1. Wat is volgens de docent de visie en het beleid van de school op onderwijs en leerlingen? Vraag vooral ook hoe de docent daar zelf tegenaan kijkt. Daarbij kunnen de volgende vragen een leidraad zijn.
 • Wat is de visie van de school op onderwijs en leerlingen?
 • Welke onderwijssoorten worden gegeven? En welke profielen/leerwegen/sectoren?
 • Hoe is de schoolorganisatie opgebouwd?
 • Welk onderwijsconcept hanteert de school?
 • Waar profileert de school zich mee? Is het een profielschool?
 • Wat is de cultuur op school?
 • Worden er veel extra activiteiten georganiseerd?
 • Zijn er bepaalde (extra) voorzieningen beschikbaar?
 1. Hoe vertaalt de sectie waarbinnen je lesgeeft het beleid van de school in het eigen onderwijs? Daarbij kunnen de volgende vragen een leidraad zijn.
 • Welke (activerende) werkvormen worden gebruikt?
 • Hoe zijn de lessen opgebouwd?
 • Werken de leerlingen veel samen?
 • Zijn er practica en demo?s?
 • Wordt er gebruik gemaakt van ICT?
 • Hoe is de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw
 • Welke lesmethode wordt gebruikt, en waarom?
 • Is er sprake van onderwijsvernieuwing? Worden nieuwe examenprogramma’s ingevoerd?
 • Hoe wordt er binnen de sectie getoetst?
 • Welke vorm van samenwerking vindt er binnen de sectie plaats?

De bedoeling van deze opdrachten is dat je de school en de sectie goed leert kennen. Het helpt je om in contact te komen met docenten. Daarnaast ontwikkel je op deze manier je eigen visie en helpt het je te bepalen wat voor docent jij wilt zijn.

Verwerk de interviews in een verslag van ongeveer 1 à 2 A4. Bepaal zelf wat jij het belangrijkste vindt om op te nemen in het verslagje. Geef vooral ook je eigen mening. Zijn er bijvoorbeeld dingen die je opvallen? Ben je het eens met de aanpak? Zijn er dingen die jij als docent zou willen overnemen, of juist niet?