Opdracht 5 – Observatie lesopbouw en structuur

Het doel van deze opdracht is dat je bij ervaren collega’s gaat kijken hoe zij een aspect van het lesgeven aanpakken. Je gaat na wat jij in deze les van deze docent kan leren voor als je zelf les geeft/ les gaat geven. Als je je observaties met de docent nabespreekt, kun je hier een verslagje van maken en dit opnemen in je verslag OS.

tijdsbesteding: 3 uur

moment in de stage: tijdens de OS

resultaat: een compleet ingevuld observatieformulier per observatie

Opdrachtomschrijving

Een les bestaat altijd uit een aantal fasen, die kunnen verschillen per les. Observeer een les en beschrijf de verschillende fasen aan de hand van het model van de directe instructie. Lees daarvoor paragraaf 3.2 uit het Handboek voor Leraren. Eventueel kun je ook hoofdstuk 1 en 2 uit Effectief Leren van Ebbens en Ettekoven lezen.

Het is goed mogelijk dat de lessen die jij observeert, niet volgens dit model zijn opgezet. Toch zul je vaak wel enkele van de fasen kunnen herkennen. Daarbij zullen sommige fasen maar heel kort optreden en andere juist langer duren. Probeer een les te zien waar iets nieuws in wordt uitgelegd en geoefend. Overleg dit van te voren met de docent.

De observaties doe je aan de hand van het observatieformulier Lesopbouw en structuur. In dit formulier zie je slechts 6 fasen, in plaats van 7. De fasen onder begeleiding oefenen en zelfstandig oefenen zijn samen genomen in de fase begeleiding bij zelfwerkzaamheid.

Vul je observaties in het observatieformulier bij de betreffende fase in, voor zover die fase of een bijbehorende activiteit voorkomt in de les. Vul aan het eind ook je eigen conclusies in. Wat viel je op? Wat zou je als leraar wel/niet willen overnemen?

Neem het ingevulde observatieformulier op in je verslag OS.