Opdracht 4 – Het volgen van één klas bij verschillende docenten

Het doel van deze opdracht is dat je onderzoekt hoe een klas zich gedraagt bij verschillende docenten en verschillende vakken.

tijdsbesteding: 5 uur

moment in de stage: begin van de OS

resultaat: eigen verslag

Opdrachtomschrijving

Lees voorafgaand aan deze opdracht het volgende krantenartikel. Een klas krijgt in de loop van een schooldag les van verschillende docenten in verschillende vakken. De gang van zaken in een les is een samenspel van docent en leerlingen. Een klas vertoont bij verschillende docenten vaak ander gedrag. Om daarvan een beeld te krijgen volg je één bepaalde klas drie liefst achtereenvolgende lesuren. Tip: Denk er wel om dat je een of meer dagen van tevoren toestemming vraagt aan de betreffende docenten.

Je kunt bij de observatie letten op de volgende zaken:

  • Hoe is de sfeer in de klas?
  • Hoe is de relatie tussen de docent en de klas?
  • Is de klas gemakkelijk aan het werk te krijgen of juist moeilijker?
  • Volgt de klas de aanwijzingen van de docent vlot op, of proberen leerlingen juist daar onderuit te komen?
  • Tonen de leerlingen respect voor de docent of zijn ze brutaal?
  • Is de klas rumoerig of juist stil?
  • Vertonen de leerlingen (enigszins) volwassen gedrag of gedragen ze zich kinderachtig?
  • Zijn in de verschillende lessen steeds dezelfde leerlingen lastig, of varieert dat?

Interview tijdens of na de lessen kort minstens twee leerlingen over de lessen die je hebt gevolgd. Stem even af met de docent wanneer je dit mag doen. Vertel ze jouw observaties en vraag naar hun reactie. Stel ook hun de vraag: wat maakt dat de klas verschillend reageert bij verschillende docenten?

Schrijf een verslag  van 1 à 2 A4 waarin je ingaat op de waargenomen verschillen. Analyseer je observaties. Wat doet de docent (of wat doet een docent niet) waardoor een klas zich anders gedraagt dan bij een andere docent? Geef tot slot aan wat jij als docent hiervan opsteekt. Welke conclusies maak je hier uit op over je eigen rol als docent? Of over je visie op onderwijs?

Neem je verslag op in je verslag OS.