Opdracht 2 – Observatie van de rol van didacticus

Het doel van deze opdracht is dat je bij ervaren collega’s gaat kijken hoe zij een aspect van het lesgeven aanpakken. Je gaat na wat jij in deze les van deze docent kan leren voor als je zelf les geeft/ les gaat geven. Als je je observaties met de docent nabespreekt, kun je dit verslag je ook opnemen in je portfolio.

tijdsbesteding: 3 uur

moment in de stage: begin van de OS

resultaat: een compleet ingevuld observatieformulier per observatie

Opdrachtomschrijving

In deze opdracht observeer je een andere docent in de rol van didacticus. Lees eerst hoofdstuk 4 uit De vijf rollen van de leraar van Martie Slooter.

Bekijk de zes items van de complete instructie, zie paragraaf 4.2 uit De vijf rollen van de leraar. Is het antwoord op deze zes vragen steeds helder voor de leerlingen in jouw ogen?

Observeer een les en vul tijdens en na de les het observatieformulier Didacticus in.  Kies vooraf ongeveer 10 aspecten per formulier waar je op gaat letten. Je hoeft niet op alle aspecten uit het formulier te letten. Vul ook je belangrijkste bevindingen en conclusies in op elk formulier.

  • Wat viel je op? Wat doet het met je? Wat vind je er van?
  • Wat maakt dat het werkt of niet werkt? Wat maakt dat een leerling op een bepaalde manier handelt?
  • Welke conclusies trek je over je eigen rol als docent? Of over je visie op onderwijs? Wat wil je overnemen als docent, of juist niet?
  • Kan je een leerdoel voor jezelf formuleren na deze observatie?

Neem het ingevulde formulier op in je verslag OS.