opdracht 22 – Meelopen op een andere school

Het doel van deze opdracht is je blik te verruimen in het voortgezet onderwijs door een dag mee te lopen op een andere school.

tijdsbesteding: 8 uur

resultaat: eigen verslag

Opdrachtomschrijving

Loop een dag mee op een andere school. Je mag zelf kiezen op welke school. Dat kan zijn een school van een medestudent of bijvoorbeeld een school met een ander onderwijsconcept waar je in bent geïnteresseerd. Spreek met docenten en leerlingen van de andere school. Je kunt eventueel de vragen die in opdracht 1a t/m 1c daarbij gebruiken. Wat valt je op ten opzichte van je eigen stageschool? Zijn er verschillen tussen de leerlingen? Tussen de docenten? Is er een verschil in sfeer? Hoe is de school ingericht? Is er een verschil in activiteiten? In didactiek? En wat vind je daarvan? Op welke school zou je liever werken?

Neem een kort verslagje van 1 à 2 A4 op in je portfolio.