opdracht 20 – Lessenserie over ontwerpen of modelleren

Het doel van deze opdracht is om een lessenserie te ontwikkelen over een typische beta-activiteit, namelijk ontwerpen of modelleren.

tijdsbesteding: 14 uur

moment in de stage:

resultaat: lessenserie van drie lessen over ontwerpen of modelleren plus een verslag van een interview na afloop

Opdrachtomschrijving

Ontwerpen wordt vaak gezien als een activiteit die het bètaonderwijs voor leerlingen aantrekkelijker kan maken. De leerling krijgt er vaak de gelegenheid zijn eigen creativiteit in te brengen en dit wordt in de praktijk door veel leerlingen gewaardeerd. In deze opdracht ga je zelf een ontwerp- of modelleeropdracht voor leerlingen formuleren en deze door leerlingen uit laten voeren.

  • Voor het vak natuurkunde kun je ter oriëntatie kijken op techniek12plus.nl. Hier kun je veel geschikte onderwerpen voor een ontwerpopdracht voor leerlingen vinden (enkele voorbeelden: automatische brug, een energiedak, geluidsdemping ed.)
  • Voor het vak wiskunde kun je bijvoorbeeld kijken naar de opdrachten van de wiskunde-Alympiades en wiskunde-B-dagen.
  • Voor scheikunde kun je kijken op techniek12plus.nl. Hier vind je voorbeelden van ontwerpopdrachten (aanleeropdrachten, praktische opdrachten, profielwerkstuk) onder Techniek 12+ (onderbouw) en Techniek 15+ (bovenbouw).
  • Voor informatica zouden leerlingen bijvoorbeeld een mobiele app, een website of een robot kunnen ontwerpen en bouwen.

Ontwerp nu zelf een praktische opdracht geschikt voor bovenbouw havo-leerlingen. Zorg ervoor dat de uitvoering voor de leerlingen in totaal maximaal 3 lesuren in beslag neemt. Overleg hiervoor natuurlijk met je vakcoach. Formuleer ook van tevoren welk begrip de leerlingen hiermee na het doorlopen van het ontwerpproces geleerd of verdiept zouden kunnen hebben. Deze opdracht telt bij voorkeur mee in het cijfer dat leerlingen krijgen voor de gehele lessenserie, en dus voor hun rapport.

Houd voor en na het doorlopen van de ontwerplessen een interview met één leerling. Hoe staat het met de kennis van de leerling met betrekking tot het aan te leren natuurkundig begrip? Hebben de ontwerplessen hier een invloed op gehad?

Neem de lessenserie en je conclusies op in je portfolio.

Voor O&O studenten:

Het schrijven van het O&O-project is één van de verplichte onderdelen om een certificaat van Stichting Technasium te verkrijgen. Het schrijven van een onderzoek- of ontwerp-project onder de hoede van Stichting Technasium is dus gelijkwaardig aan een lessenserie over ontwerpen/modelleren of onderzoeken. Voeg hier je project toe en reflecteer op het proces van het schrijven.