opdracht 17 – Interview over verschillen tussen vmbo/havo/vwo

Het doel van deze opdracht is van ervaren docenten te horen hoe zij de verschillen tussen vmbo, havo en vwo ervaren. Achterhaal wat zij in hun lessen voor verschillen opmerken en wat zij zelf anders doen in de verschillende typen onderwijs. Probeer er ook achter te komen welk onderwijstype jou het meest aanspreekt.

tijdsbesteding: 7 uur

moment in de stage:

resultaat: verslag

Opdrachtomschrijving

Voor deze opdracht ga je één of meerdere docenten interviewen over de verschillen tussen vmbo, havo en vwo. Benader dus een docent die lesgeeft in meerdere onderwijstypen of vraag verschillende docenten tegelijk bij elkaar.

De onderstaande vragen kunnen als leidraad dienen. Laat je eigen nieuwsgierigheid leidend zijn in het interview.

  • Wat is het verschil in de houding van leerlingen van vmbo, havo en vwo?
  • Wat is het verschil in de relatie tussen docent en leerling?
  • Heeft de docent een andere aanpak als het gaat om de rol als didacticus?
  • Heeft de docent een andere aanpak als het gaat om de rol als pedagoog, en klassenmanagement specifiek?
  • Heeft de docent een andere aanpak als het gaat om de rol als presentator?
  • Wat vindt de docent de leukste richting?

Neem een kort verslag van 1 à 2 A4 op in je portfolio waarin je je conclusies beschrijft. Geef daarbij ook aan welk onderwijstype jou het meeste aanspreekt en waarom.