opdracht 12 – Vragenlijst VIL

Het doel van deze opdracht is om enerzijds zelf in te schatten wat voor docent leerlingen jou vinden en vervolgens te meten wat leerlingen van jou als docent vinden.

tijdsbesteding: twee keer 5 uur

moment in de stage: eerste keer aan het begin van SPA/SPB en tweede keer aan het eind van SPA/SPB.

resultaat: twee keer de uitkomsten en analyse van de afgenomen VIL, nieuwe leerdoelen hieruit voor jezelf

Opdrachtomschrijving

Je neemt de vragenlijst Inter-persoonlijk Leraarsgedrag af in één of meer van je klassen. Je analyseert de gegevens en reflecteert op basis daarvan op je functionaliteit en flexibiliteit van je interactieve gedrag. Je ontwikkelt daaruit nieuwe leerdoelen voor jezelf en handelingsalternatieven om de klas beter te begeleiden.

Let op: tijdens SPA doe je deze opdracht twee keer. Je moet minsten één keer de “grote” VIL afnemen. De andere keer mag je ook de “kleine” VIL gebruiken. Laat de vragenlijst een keer dicht bij het begin van je SPA invullen, en een keer dicht bij het einde. Zie de planning voor het moment dat je de VIL tussentijds moet inleveren.

De vragenlijst kan digitaal of op papier worden afgenomen.

  • Advies is om de vragenlijst niet aan te passen, aangezien je dan ook het bestand voor de verwerking moet aanpassen.
  • Laat je leerlingen de vragenlijst invullen.

Neem de uitkomsten van de VIL, de analyse van beide afnames en je nieuwe leerdoelen op in je portfolio.