Opdracht 11 – Lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Het doel van deze opdracht is ervaring op te doen in het effectief voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les. Je gaat van een deel van de lessen die je tijdens de orienterende stage geeft de voorbereiding en evaluatie uitgebreid vastleggen.

tijdsbesteding: 15 uur (3 lessen geven (ongeveer 3 uur) en 12 uur voorbereiden en nabespreken). Doe jij een duo-stage? Let dan goed op dat er een andere urenindeling is voor het aantal uren dat je lesgeeft.

moment in de stage: vanaf halverwege en eind de OS

resultaat: drie compleet ingevulde PCK-formulieren I tot en met III (nog niet het vierde formulier) met gebruikte lesmaterialen zoals presentaties, werkbladen en bordplannen

Opmerking: De 3 lessen voor deze opdracht vallen binnen de 5 klokuren die je voor de oriënterende stage voor de klas moet staan. Van die 3 lessen vragen we dus via deze opdracht dat je een voorbereiding en evaluatie laat zien. Van de overige lessen binnen de oriënterende stage hoef je dat niet in te leveren (hoewel een goede voorbereiding en een evaluatie natuurlijk wel belangrijk blijven).

Opdrachtomschrijving

Het doel van deze opdracht is het effectief voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les, waarbij je je eigen visie op het vak, leren en beroep, en onderwijskundige en vakdidactische inzichten vertaalt naar haalbaar en concreet handelen. Je ontwerpt drie afzonderlijke lessen over onderwerpen naar keuze.

Gebruik voor de voorbereiding de PCK-formulieren I en II en voor de evaluatie de PCK-formulieren III en IV. In je opzet en uitwerking mag je gewoon de beschikbare lesmaterialen en het schoolboek gebruiken. Probeer gebruik te maken van een activerende didactiek. Hieronder staat een mogelijke aanpak beschreven:

  1. Bestudeer het thema of onderwerp van een paragraaf. Neem de hele paragraaf door. Lees zo nodig extra vakinhoudelijke literatuur. Maak alle opgaven zelf. Bepaal welk deel van de paragraaf in de les past die je gaat geven, dat is in sommige maar lang niet alle lesboeken een hele paragraaf.
  2. Formuleer de belangrijkste begrippen (sleutelinzichten voor leerlingen) voor je les over dit thema of onderwerp.
  3. Wat wil je dat de leerlingen leren in deze les? Dat zijn de leerdoelen. De activiteiten die je kiest moeten leerlingen helpen ze te bereiken, en aan het eind van de les ga je samen na of dat is gelukt.
  4. Hanteer bij het indelen en plannen van je les zoveel mogelijk het lesmodel Directe Instructie, zie Handboek voor Leraren paragraaf 3.2. Gebruik ook de concrete tips uit de Vijf Rollen van de Leraar. 
  5. Bedenk activiteiten voor in je les en zet ze op volgorde, met een schatting van de benodigde tijd. Gebruik PCK-formulier II. Maak een plan voor elk van de drie lessen. Bespreek je plannen met je vakcoach.
  6. Bereid al je lessen goed voor. In de OS lever je voor drie van de lessen die je geeft, de PCK-formulieren I tot en met III in. Ook de andere lessen bereid je natuurlijk goed voor.
  7. Ga na de gegeven les na in hoeverre de werkelijke les overeenkwam met je planning. Vul het PCK-formulieren III in. Probeer gaandeweg te leren van je ervaringen en je lessen nog leuker en leerzamer te maken. Verwerk de feedback die je krijgt van je vakcoach. Gebruik deze ook om je eigen leerdoelen op te stellen.

Neem de drie ingevulde PCK-formulieren inclusief feedback van je vakcoach en de conclusies die je trekt op in je OS-verslag. Vul deze aan met gebruikte presentaties, werkbladen, oefenopgaven, bordindelingen etc.