Opdracht 1 – Observatie van de rollen

Het doel van deze opdracht is dat je bij ervaren collega’s gaat kijken hoe zij een aspect van het lesgeven aanpakken. Je gaat na wat jij in deze les van deze docent kan leren voor als je zelf les geeft. Als je je observaties met de docent na bespreekt, kun je daar een verslagje van maken en ook opnemen in je verslag OS.

tijdsbesteding: 3 uur

moment in de stage: begin van de OS

resultaat: een compleet ingevuld observatieformulier per observatie en eventueel een verslag van de evaluatie met de desbetreffende docent.

Opdrachtomschrijving

In deze opdracht observeer je een andere docent in de rollen van gastheer, presentator en afsluiter. Lees eerst hoofdstuk 2, 3 en 6 uit De vijf rollen van de leraar van Martie Slooter.

Observeer een les en vul tijdens en na de les de observatieformulieren voor de rol van gastheer, presentator en afsluiter in.  Kies vooraf ongeveer 10 aspecten per formulier waar je op gaat letten. Je hoeft niet op alle aspecten uit alle formulieren te letten. Vul ook je belangrijkste bevindingen en conclusies in op elk formulier.

  • Wat viel je op? Wat doet het met je? Wat vind je er van?
  • Wat maakt dat het werkt of niet werkt? Wat maakt dat een leerling op een bepaalde manier handelt?
  • Welke conclusies trek je over je eigen rol als docent? Of over je visie op onderwijs? Wat wil je overnemen als docent, of juist niet?
  • Kan je een leerdoel voor jezelf formuleren na deze observatie?

Neem de ingevulde formulieren op in je verslag OS.