Intervisiemomenten op de TU

Gedurende het collegejaar zijn er enkele bijeenkomsten met je IB gepland. Het voornaamste doel is studenten van elkaar te laten leren over de lespraktijk en de stage door ze op een gestructureerde manier te laten uitwisselen over ervaringen op de school. De nadruk is dus leren van elkaar. Het gebruik van intervisiemethoden helpt om dat op een effectieven manier te doen.

Daarnaast is het mogelijk praktische informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden van studenten over de stage.