Instituutsbegeleider

Op deze site kunnen studenten, vakcoaches en instituutsbegeleiders alle benodigde informatie en documenten vinden. Mocht je in de begeleiding zaken anders aanpakken dan hier vermeldt, wil je dat dan duidelijk met je studenten en de betrokken vakcoaches communiceren?

Geef fouten, onduidelijkheden of andere opmerkingen ter verbetering van de site door via het formulier.

Afstemming vakcoach

De afstemming met de vakcoach is erg belangrijk. De vakcoach ziet immers het meeste van de student en kan het meeste coachen en feedback geven.

Stagebezoek

Bij SPA ga je minstens één keer op stagebezoek en bij SPB bij voorkeur twee keer. Als het kan bezoek je meerdere lessen bij zo’n lesbezoek. Gebruik in ieder geval Algemeen lesobservatieformulier I bij het lesbezoek.

Daarnaast kun je natuurlijk ook een ander formulier gebruiken. Als een les slecht of heel matig is, dan kun je nog een keer op lesbezoek, maar je kunt ook op basis van video-opnamen, de input van de vakcoach en het portfolio tot de conclusie komen dat de student wel degelijk voldoende op de competenties scoort.

Zie verder: stagebezoek door IB

Beoordeling

Zie de informatie over de begeleiding en beoordeling. Vraag om de input van de vakcoach en eventueel BOS voor de eindbeoordeling. Stem eventueel af met een andere begeleider als je twijfelt over de beoordeling.

Als de ingevulde rubrics op de groene competenties niet voldoende zijn, moet dit in het (telefonisch) gesprek tussen IB en vakcoach worden besproken. In het beoordelingsformulier moet dan terugkomen hoe hier door de IB mee om wordt gegaan. Het kan bijvoorbeeld dat in het gesprek met de vakcoach helder wordt dat de vakcoach de beschrijvingen niet goed heeft geïnterpreteerd. Het kan ook zijn dat de IB anders oordeelt dan de vakcoach , dan is daar toelichting voor nodig. En het kan natuurlijk dat de student geen voldoende krijgt op basis van dit oordeel door de vakcoach .

We streven naar het organiseren van een eindgesprek tussen IB, vakcoach en student. De student maakt hier een verslag van en verwerkt dit in het portfolio. Dit is echter in praktijk niet altijd haalbaar. Dan vindt op z’n minst een telefonisch gesprek plaats tussen IB en vakcoach. Daarin geeft de vakcoach onder meer zijn/haar oordeel met een cijfer. Na afloop van de stage en het inleveren van het portfolio organiseer je bij voorkeur een eindgesprek met de student om de ontwikkeling en resultaten met de student te bespreken.