Wijzigingen

Wijzigingen 23 juli 2019

De beschrijving van stage B is ingekort.

De opdrachten stage B zijn aangepast.

Het werkplan en het beoordelingsformulier stage B zijn aangepast.

Opdracht P(rofessionalisering) is toegevoegd.

De deadlines stage B zijn aangevuld.

Het deel over het stellen van doelen is aangepast.