Verslag oriënterende stage

Het verslag van de oriënterende stage bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Informatie over je stage (school, begeleider, etc)
 2. Je visie op het onderwijs in je vak.
 3. Overzicht van jouw activiteiten (wat, wanneer, welke lessen, etc)
 4. De ingevulde Rubrics (1 t/m 4 + 7) met kort verslag van je bespreking met de vakcoach.
 5. Opgestelde persoonlijke leerdoelen voor SPA
 6. Je conclusies met betrekking tot de oriënterende stage.
 7. Bijlage: de uitwerkingen van de Stageopdrachten OS.

We lichten dat hieronder verder toe.

Voorpagina en opmaak

Voorzie je verslag van een aantrekkelijk voorblad, paginanummering, kloppende inhoudsopgave, een nette indeling en overzichtelijke opmaak. Hoofdstukken, paragrafen, eventuele figuren en tabellen zijn van nummers en koppen voorzien. Doe literatuurverwijzingen volgen de APA richtlijn referenties. Je maakt gebruik van correct Nederlands, zowel wat stijl, grammatica als spelling betreft. Bestanden waar je naar verwijst zijn één keer van een werkende hyperlink voorzien. Neem stukken (stageopdrachten, bewijsmateriaal, gespreksverslagen) altijd maar één keer op en verwijs met behulp van hyperlinks. Deze en soortgelijke zaken worden beoordeeld onder ‘Verzorging’ in het beoordelingsformulier. Neem in ieder geval de volgende informatie op in de voorpagina:

 • Naam student
 • Studentnummer
 • Oriënterende stage
 • Stageschool
 • Naam vakcoach
 • Naam IB
 • Datum van dit document
 • Versie van dit document

1. Visie op het onderwijs

Hierin beschrijf je wat jij belangrijk vindt in het onderwijs en hoe jij daaraan vorm wilt geven in je beroepsuitoefening. Je beschrijft ook wat voor docent je wilt zijn. In OS mag je dit invullen zoals je zelf wenst en is de omvang van dit stuk vrij.

Als je eerder in de opleiding je visie op onderwijs al geformuleerd hebt, kun je die hier natuurlijk goed gebruiken.

2. Informatie over de stage

Deze paragraaf bevat de relevante achtergrondinformatie bij je stage. Neem in ieder geval de volgende gegevens op:

 • OS (3 EC) plus vakcode
 • Naam en korte beschrijving van de stageschool
 • Startdatum van de stage
 • Laatste dag van de stage
 • Totaal aantal weken van de stage

3. Urentabel

Neem  een urentabel op waarin je laat zien hoeveel uur je hebt besteed aan lessen bijwonen, lessen geven en andere klasgebonden activiteiten. Geef aan of er afwijkingen zijn ten opzichte van het werkplan dat je aan het begin van de stage hebt ingeleverd. Geef een toelichting waarom je bent afgeweken van het werkplan. Zorg dat je dit al eerder met je IB hebt besproken.

4. De competenties met kort verslag van je bespreking met de vakcoach.

Dit deel bestaat uit de ingevulde Rubrics door jou en door je vakcoach. Het gaat alleen om de competenties 1 t/m 4 + 7 Je beschrijft hoe je er aan het einde van de OS voor staat. Je stelt leerdoelen op voor je volgende stage. Dit vormt het einde van je OS en het begin van je SPA.

Hiervoor kun je de Template competentieontwikkeling en Rubrics gebruiken.

5. Leerdoelen

Beschrijf hier de persoonlijke leerdoelen voor SPA.

6. Conclusies

Beschrijf hier je conclusies met betrekking tot OS. Wat ging goed? Wat wil je verder verbeteren? Vind je het leuk? Denk je dat je een goede docent bent / zult worden? Je formuleert bondig de hoofdpunten van de feedback van anderen. Ook als je denkt dat je niet geschikt bent als docent mag je dat beschrijven. Het is ten slotte een oriënterende stage. Dit deel beslaat grofweg 2 pagina’s.

7. Bijlage: Stageopdrachten

Voeg hier de uitwerking van de stageopdrachten in.