Tips & Tricks

Over aanwezigheid op de stageschool

Naast dat je lessen observeert en zelf lessen geeft, is het belangrijk dat je ook actief aanwezig bent in de school. Je werkt als docent niet alleen, je maakt deel uit van de gehele schoolorganisatie. Het is daarom niet voldoende om alleen maar aanwezig te zijn als je lessen observeert of lessen geeft. Probeer contact te leggen met collega’s, laat je gezicht ook eens zien in de personeelskamer.

Aan de andere kant kan de stageschool niet van je verwachten dat je full-time aanwezig bent. Je moet immers ook werken aan de opleiding. De stageschool mag dan ook niet van je verwachten dat je allerlei taken op je neemt die niet direct bij je opleiding horen. Dan zul je soms nee moeten zeggen.

Als richtlijn kun je hanteren dat je ongeveer 20 uur per week op school aanwezig bent. Je kunt die tijd op school ook gebruiken voor het voorbereiden en evalueren van je lessen.

Over feedback en reflectie

 • Probeer, indien mogelijk, samen te werken met een andere docent in opleiding. Vaak blijkt het leerzaam om veel samen te werken met lotgenoten van onze of een andere opleiding. Werk van anderen inleveren met de claim dat het van jou is mag uiteraard niet.
 • Zorg dat je minstens één keer per week alle lessen met je vakcoach  doorspreekt, maar bij voorkeur vaker. Je kunt je vakcoach vragen om specifiek te letten op de door jou gestelde leerdoelen. Ook kun je je vakcoach vragen om een formulier tijdens de les in te vullen en dat later te bespreken.
 • Evalueer in ieder geval kort elke les. Een logboek kan erg nuttig zijn daarvoor. Het logboek kun je ook inleveren als bewijsmateriaal.
 • Ook bij studenten met banen MOET er voldoende feedback/observatie op school zijn. Minstens 25% van de lessen wordt bijgewoond door een vakcoach of BOS.

Over verslaglegging en portfolio

 • Hou je bewijsmateriaal bij! Zorg dat je voldoende en divers bewijsmateriaal hebt.
 • Alles voor je verslag moet digitaal worden ingeleverd. Scan handgeschreven documenten in.
 • Werk van anderen inleveren met de claim dat het van jou is mag uiteraard niet. Wanneer de opleiding deze of andere vormen van plagiaat constateert, wordt de examencommissie daarover geïnformeerd.

FAQ

 • Moet je, als je al een baan hebt, ook een contract laten tekenen?

Ja

 • Mag je voor de oriënterende stage en stage A hetzelfde contract gebruiken?

Ja.

 • Mag de school van mij eisen dat ik alle dagen aanwezig ben?

De school kan niet van je eisen om eindeloos aanwezig en beschikbaar te zijn. Je hebt namelijk ook andere dingen te doen (reflectie op lessen, bijhouden bewijsstukken; huiswerk bij colleges) en dat is waarschijnlijk tijdrovender dan men op school denkt. Zorg wel dat je voldoet aan het minimaal aantal uren zoals dat is beschreven in de handleiding.

 • Mag ik het teveel aan uren tijdens de oriënterende stage door schuiven naar stage A?

Ja, je mag, in overleg met je IB een beperkt overschot aan uren uit de oriënterende stage doorschuiven naar stage A, mits wordt voldaan aan de verhouding onderbouw:bovenbouw.