Stageopdrachten stage A

Een stageopdracht heeft altijd als doel dat jij er van leert en dat het jou gelegenheid geeft om je te ontwikkelen als docent. De uitwerkingen van de stageopdrachten neem je op in je portfolio als bewijsmateriaal bij een of meer competenties. Sommige van de opdrachten moet je al eerder inleveren, omdat deze input zijn voor bijvoorbeeld intervisie. Zie ook de Planning en Deadlines.


‘Wat mij het meest is bijgebleven van de minor, is de goede sfeer op mijn stageschool.’ Daan van den Bos – student minor 2017-2018.


In overleg met je vakcoach en IB is het mogelijk om een bestaande stageopdracht te vervangen door een alternatieve stageopdracht. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde opdracht op jouw stageschool niet uitgevoerd kan worden of omdat zich op jouw stageschool juist een mooie gelegenheid voordoet in iets anders ervaring op te doen. Je bent vrij om een alternatieve opdracht te bedenken en voor te stellen. Bespreek deze opdracht eerst met je IB en geef dan aan welke bestaande opdracht je wilt vervangen en waarom.

Stage A kent vier opdrachten:

Opdracht A – Lessen voorbereiden, geven en evalueren met PCK

Opdracht B – Filmopname eigen les

Opdracht C – Lessen met ICT

Opdracht D – Lessenserie geven