Stageopdrachten oriënterende stage

Een stageopdracht heeft altijd als doel dat jij er van leert en dat het jou gelegenheid geeft om je te ontwikkelen als docent. In overleg met je vakcoach en instituutsbegeleider is het mogelijk om een bestaande stageopdracht te vervangen door een alternatieve stageopdracht. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde opdracht op jouw stageschool niet uitgevoerd kan worden of omdat zich op jouw stageschool juist een mooie gelegenheid voordoet in iets anders ervaring op te doen. Je bent vrij om een alternatieve opdracht te bedenken en voor te stellen. Bespreek deze opdracht eerst met je instituutsbegeleider en geef dan aan welke bestaande opdracht je vervangt.

De uitwerkingen van de stageopdrachten neem je op in je verslag oriënterende stage.


‘Iedere keer wanneer je denkt te kunnen ontspannen, omdat je het onder de knie denkt te hebben, is er weer een leerling die uiterst scherp uit de hoek komt en je meedogenloos uit deze droom helpt.’ – Sander Schornagel, student minor 2017-2018


De oriënterende stage kent drie hoofdopdrachten:

Opdracht A: Interviews

Opdracht B: leerlingen individueel begeleiden

Opdracht C: lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren