Opdracht P(rofessionalisering): realiseer een innovatie

Wij van SEC vinden het belangrijk dat je als eerstegraadsdocent in staat bent om innovatie te brengen op je school. Innovatie gaat om blijvende veranderingen in het onderwijs op jouw school. Het gaat dan om meer dan het onderwijs in jouw klas, maar ook bij collega’s. Daarom vragen we het volgende van je:

Realiseer komend semester een innovatie op je eigen school waarbij je meerdere collega’s betrekt en waar mogelijk ook het management. Het doel is om een blijvende verandering te realiseren. Je bepaalt zelf wat deze innovatie moet zijn. Voorwaarde is dat de innovatie is gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde inzichten.

Als onderdeel van deze innovatie ga je een dialoog aan met meerdere collega’s en eventueel het management over jullie professionele identiteit. Bespreek vragen als: waarom sta je voor de klas? Waar haal je het meeste plezier uit? Wat wil je bereiken? Waar loop je tegen aan?

Gedurende het semester bespreek je regelmatig de voortgang van deze innovatie in de PLG. Aan het eind van het semester lever je verslaglegging op van je innovatie. Maak daar in vooral duidelijk hoe jouw professionele identiteit en professionele ruimte in relatie tot je collega’s en de school een rol heeft gehad.

Wie je bent als persoon, is sterk verweven met wie je bent als leraar. De persoonlijke en professionele kant van het leraarsberoep vormen samen je professionele identiteit. Het bepaalt welk beeld je van jezelf hebt als leraar.[1] Professionele ruimte kun je zien als de autonomie die jij als docent ervaart om met verwachtingen en eisen van buiten om te gaan. Wij denken dat het belangrijk is om je bewust te zijn van je eigen professionele identiteit en je positie in relatie tot je omgeving. Daarom hebben we deze onderdelen zo expliciet in de opdracht geformuleerd. In de PLG zullen we je nog enkele (korte) bronnen aanreiken die meer informatie geven over deze begrippen.

Tijdens de PLG zullen we ook enkele werkvormen doen over (jouw) professionele identiteit. Dat betekent dat je een enkele keer ook iets moet voorbereiden daarvoor.

Wellicht denk je dat je nog te onervaren bent om vernieuwing te brengen op een school. Wees je er van bewust dat je vanuit je opleiding veel kennis hebt opgedaan die voor je collega’s op de (stage)school heel relevant kan zijn. Ook als beginnend docent heb je veel te brengen op een school.


Omdat we in een overgangssituatie zitten, krijg je voor deze opdracht een aparte beoordeling, voor het vak Personal & Professional Development, dat zijn 3 EC. Het is dus formeel geen onderdeel van de stage.


[1] Gebaseerd op: Weten wat Werkt door Douwe Beijaard et al.