Opdracht G: Reflecteer op lessenseries en kijk naar het leerrendement bij leerlingen

We willen dat je in staat bent om gestructureerd te reflecteren op je lessen. Belangrijk daarbij is dat je het vizier kunt richten op het leren van de leerlingen, op basis van data, zoals toetsresultaten.

Maak op 2 momenten (ongeveer op de helft en tegen het eind) een verslag waarin je reflecteert op een lessenserie die je hebt gegeven. Beschrijf wat je beoogde met de lessenserie en in hoeverre je dit hebt bereikt als het gaat om het leren van de leerlingen. Probeer dit te relateren aan het onderwijs dat je hebt vormgegeven. Geef ook aan wat je aan de lessenserie wilt veranderen voor een volgende keer.