Opdracht E: Gestructureerde ontwikkeling op basis van gerichte leerdoelen

Om optimaal te groeien in je rol als docent is het nuttig om gericht te werken aan het nastreven van leerdoelen. Het geeft focus in je ontwikkeling en de manier waarop je je lessen inricht. Met deze opdracht maak je dit transparant naar je begeleiders (vakcoaches, IB’er en eventueel ook BOS).

Doorloop de volgende stappen in ieder geval 3x keer tijdens je stage. Tijdens de PLG-bijeenkomsten zullen we hier ook aandacht aan besteden.

  • Stel één of meerdere leerdoelen voor jezelf op.
  • Stem deze leerdoelen af met je vakcoach. Bespreek hoe hij/zij je hier optimaal in kan begeleiden.
  • Probeer in je lessen gericht te werken aan je leerdoelen. Stel leerdoelen gedurende de rit gerust bij.
  • Maak een kort reflectieverslagje waarin je je ontwikkeling beschrijft. Wat waren je leerdoelen, hoe heb je daar vorm aan gegeven, welke feedback heb je gekregen, welke ontwikkeling heb je doorgemaakt, hoe ga je verder?

Na steeds 1/3 (= ongeveer 4 of 5 weken) lever je dit verslagje in.