Opdracht D – Lessenserie geven stage A

Het doel van deze opdracht is te laten zien dat je in staat bent om een lessenserie effectief voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Je laat zien dat je in staat bent theoretische inzichten en handvatten in te zetten, waaronder het PCK-model. Je laat zien dat je in staat bent gebruik te maken van activerende didactiek en van formatieve evaluatie.

Verwacht tijdsbesteding: 24 – 48 uur

Resultaat:

 • de volledige voorbereiding van een lessenserie gebaseerd op het PCK-model
 • van iedere les in de lessenserie een evaluatie
 • toets, toetsresultaten en analyse daarvan
 • alle gebruikte lesmaterialen zoals presentaties, werkbladen en bordplannen
 • eindevaluatie op basis van bovenstaande en feedback van vakcoach en andere begeleiders

Voor wiskunde, zie: vakspecifiek wiskunde.

Opdrachtomschrijving

Je zet een leerlijn uit voor in ieder geval zes aaneengesloten lessen (dit is exclusief toetsing), over een afgerond geheel, zoals een (deel van een) hoofdstuk uit een schoolboek, met een weloverwogen keuze en ordening van inhouden en werkvormen.

Je kunt gebruik maken van de formulieren voor het voorbereiden en evalueren van een lessenserie op basis van het PCK model.

In je opzet en uitwerking kun je dicht bij de lespraktijk en de gebuikte lesmaterialen zoals een schoolboek blijven, maar zorg voor eventueel aanvullende, wisselende werkvormen gericht op activerende didactiek en samenwerkend leren. Maak gebruik van theoretische inzichten en handvatten die je aangereikt hebt gekregen.

Verwerk de feedback die je krijgt op je lessen van bijvoorbeeld je vakcoach, en je conclusies van de evaluatie en je reflectie op de lessenreeks.

Mogelijke aanpak

 1. Bestudeer het thema of onderwerp van een hoofdstuk. Neem het hele hoofdstuk door. Lees zo nodig extra vakinhoudelijke literatuur. Maak alle opgaven zelf.
 2. Formuleer de belangrijkste begrippen (sleutelinzichten voor leerlingen) met betrekking tot dit thema of onderwerp.
 3. Formuleer hieruit de operationele leerdoelen voor de lessenserie.
 4. Bedenk een leerlijn en maak een planning voor de lessenserie.
 5. Bedenk welke andere theoretische handvatten je wilt inzetten (bijvoorbeeld over activerende didactiek, formatieve evaluatie, etc, etc)
 6. Maak een studiewijzer voor de leerlingen.
 7. Maak zelf een toets, compleet met toetsmatrijs, uitwerking en nakijkmodel. Leg de relatie met vakdidactiek.
 8. Bespreek de voorbereiding met je vakcoach.
 9. Voer de lessenserie uit. Vraag regelmatig feedback van je vakcoach.
 10. Maak na het beoordelen van de toets een analyse.
 11. Evalueer de lessenserie op basis van alle feedback. Bespreek de les met je vakcoach en verwerk zijn/haar feedback. Benoem concrete verbeterpunten voor de volgende les.