Opdracht C – Lessen met ICT

Het doel van deze opdracht ervaring op te doen met het inzetten van ICT in je lessen. Het is de bedoeling dat de leerlingen met de ICT middelen aan de slag gaan.

Verwachte tijdsbesteding: 2 x 5 uur

Resultaat: lesvoorbereiding en evaluaties van de lessen

Opdrachtomschrijving

ICT biedt veel mogelijkheden om lessen te verrijken of te kunnen differentiëren. We willen je stimuleren te experimenteren met ICT. Zorg dat je in minstens twee van je lessen ICT inzet waarbij de leerlingen met ICT werken. Tijdens de lessen vakdidactiek krijg je hier meer achtergrondinformatie over.

Het gaat er dus om dat de leerlingen met ICT werken. Een les waarbij jij als docent het smartboard gebruikt is dus niet voldoende. Voorbeelden zijn:

  • Leerlingen gebruiken een online simulatie om te experimenteren of te oefenen met de stof. Zie bijvoorbeeld

https://phet.colorado.edu/ (na, sk),

http://www.fi.uu.nl/wisweb/ (wi),

http://schweigi.github.io/assembler-simulator/ (ic)

Ter inspiratie, zie: https://www.youtube.com/watch?v=wont2v_LZ1E

  • Leerlingen gebruiken online software (denk aan Google Docs) om met elkaar samen te werken.
  • Leerlingen gebruiken programma’s bij videometen, modelleren en/of data verzamelen en verwerken: denk aan Coach, Vernier.

Voor informatica: je mag deze les ook invullen als ‘unplugged’ waarbij je juist geen ICT inzet. Voor inspiratie zie Informatica Unplugged.

Voor deze opdrachten kun je dezelfde stappen hanteren als bij Opdracht A – Lessen voorbereiden, geven en evalueren met PCK. De twee lessen voor deze opdracht C zijn aanvullend op de vijf lessen in opdracht A.