Opdracht A: Interviews

Ieder docent heeft een persoonlijke kijk op het onderwijs. Je kunt veel leren van anderen door met elkaar te praten over visie, didactiek, pedagogiek, schoolcultuur, leerlingen, enzovoort. In deze opdracht ga je minstens 3 docenten interviewen. Eén van die docenten is je vakcoach. Vraag rond welke docenten verder het meest interessant zijn om te interviewen. 

Bereid de interviews voor door een lijst vragen te formuleren. Probeer te achterhalen wat de kijk is van de docent op onderwijs en hoe hij/zij daar vorm aan geeft.

Lever een verslag in waarin je het volgende aangeeft:

  • Wie heb je geïnterviewd?
  • Welke vragenlijst heb je daarbij gebruikt?
  • Wat is je opgevallen tijdens de interviews?
  • In hoeverre komen de visies van de docenten overeen met jouw eigen visie? Waar verschillen ze?
  • Welke conclusies trek je voor jezelf? Wat leer je hiervan? 

Neem dit op in je verslag oriënterende stage.

Verwachte totale tijdsbesteding: 8 uur