Activiteiten SPB

Urenbesteding

Tijdens de stage loop je mee met de vakcoach. Je zult echter ook alle opdrachten moeten doen, inclusief verslaglegging. Je kunt niet alle lessen van je vakcoach bijwonen, houd je tijdbesteding in de gaten. Stelregel is dat je ongeveer 20 uur per week besteedt aan de stage, inclusief lessen voorbereiden en evalueren en 20 uur aan de rest van de opleiding.

Minimaal aantal lesuren

Hieronder vind je het minimaal aantal uren dat je les moet geven. We maken onderscheid tussen (1) lessen assisteren, (2) losse lessen geven, (3) lessenseries geven en (4) andere activiteiten. Voor (1) lessen assisteren komt in aanmerking:

  • assisteren bij het zelfstandig werken van de leerlingen;
  • helpen van leerlingen bij bepaalde problemen met het huiswerk;
  • helpen van leerlingen die, zoals kan blijken uit een diagnostische toets, bepaalde leerproblemen hebben;
  • helpen van leerlingen die, bijvoorbeeld door ziekte, achterop zijn geraakt;
  • helpen van leerlingen met de voorbereiding op een proefwerk of SO;
  • doornemen van een gemaakt proefwerk of SO met individuele leerlingen.

Een (3) lessenserie is een reeks op elkaar aansluitende lessen waarin je een samenhangend stuk stof, bijvoorbeeld een hoofdstuk uit het leerboek, behandelt en afrondt met toetsing. Zie ook Opdracht G: reflecteren op de lessenseries.

Naast lesgeven heb je als docent nog (4) andere verantwoordelijkheden, zoals overleg met ouders tijdens een ouderavond, je feedback geven over leerlingen bij een rapportvergadering en het begeleiden van leerlingen bij een activiteit buiten de les. Overleg met je vakcoach of BOS welke activiteiten je wilt en mag bijwonen.

Je mag meer uren besteden aan zelf lessen geven in plaats van lessen assisteren. En je mag ook meer uren besteden aan lessenseries geven in plaats van losse lessen geven.

  • Lessen assisteren: 28 klokuur
  • Zelf lessen geven: 28 klokuur
  • Zelf lessenseries geven: 36 klokuur
  • Andere activiteiten: 20 klokuur

Je mag ook bijvoorbeeld 50 klokuur besteden aan de lessenseries, 22 klokuur aan losse lessen en 20 klokuur aan lessen assisteren.

Stagecontract en werkplan

Bij de start van de stage lever je het ondertekende stagecontract in bij
Suzanne Karssen, kamer C104. Als zij afwezig is kun je het contract kwijt in de brievenbus bij het secretariaat, kamer C108. En je stelt een werkplan stage B op, in overleg met je vakcoach. Stuur het werkplan naar je IB (zie de planning voor deadlines).

Drie momentopnames

Het belangrijkste is dat je gedurende je stage werkt aan je eigen ontwikkeling. Je zult die ontwikkeling echter ook zichtbaar moeten maken. Daarom maak je drie keer een momentopname van hoe je er voor staat, samen met je begeleider: aan het begin (dat is feitelijk het eind van stage A), halverwege en aan het eind (zie de planning voor deadlines). De Rubrics vormen daarbij een belangrijke maatstaaf. Je kunt de Template competentieontwikkeling en Rubrics hiervoor gebruiken. Bij iedere momentopname horen ook bijgestelde persoonlijke leerdoelen.

Stageopdrachten

Zie stageopdrachten stage B.

Daarnaast is er een aparte opdracht P, deze vormt formeel onderdeel van het vak Personal & Professional Development (PPD). Deze hoef je niet te doen als je geen PPD volgt.

Richting geven aan je ontwikkeling

Je evalueert je lessen regelmatig, ook met je vakcoach. Zorg dat je minstens één keer per week samen gaat zitten met je vakcoach om je voortgang te bespreken. Om dit te structureren kun je het weekjournaal gebruiken. Op basis van deze reflecties probeer je je lessen steeds meer te verbeteren.

Portfolio

Na afloop van de stage rond je je portfolio af en lever je deze in bij de IB.