Menu +

Fasen SPB

Fase 1. Starten met werkplan

Schoolpracticum B begin je meestal op een nieuwe stageschool. Maak weer kennis met je omgeving zoals in de vorige stages. Stel een stagecontract TU Delft op en laat dit tekenen. Lever dit in bij Suzanne Karssen, kamer C104. Als zij afwezig is kun je het contract kwijt in de brievenbus bij het secretariaat, kamer C108..

Aan het begin van je SPB stel je mede op basis van je leerdoelen die je aan het einde van je SPA hebt geformuleerd, een werkplan SPB op. In het werkplan spreek je met je vakcoach af en laat je aan je IB zien wat je tijdens SPB wanneer gaat doen. Je plant wanneer je welke stageopdracht gaat doen.

stap 1: Vul in overleg met je vakcoach het werkplan SPB in.

stap 2: Stuur het werkplan naar je IB (zie de planning voor deadlines).

De start voor het beschrijven en onderbouwen van je ontwikkeling zijn je leerdoelen die je aan het einde van SPA in je portfolio hebt opgenomen.

Fase 2. Uitvoeren van opdrachten en lessen geven

Je voert de stageopdrachten SPB uit volgens je werkplan.

Gedurende de stage bouw je je portfolio op door zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, waaronder je lesvoorbereiding, je evaluaties, notities van je wekelijkse overleg met de vakcoach en/of BOS, je toetsen en toetsresultaten, presentaties en lesopnames. Samen met je vakcoach vul je tijdens SPB twee keer de Rubrics in als tussenevaluatie, zie de planning.

Fase 3. Afsluiten met een portfolio

  • Aan het einde van je stage vullen jij en de vakcoach en/of BOS voor de laatste keer de Rubrics in. In een eindgesprek bespreek je de ingevulde formulieren met je vakcoach en/of BOS.
  • Na afloop van de SPB rond je je portfolio af en lever je deze in bij de IB.