Bewijsmateriaal

In je portfolio laat je jouw ontwikkeling als docent-in-opleiding zien aan de hand van de zeven competenties. Dat doe je onder andere door het opnemen van  bewijsmateriaal. Met bewijsmateriaal bedoelen we documenten waaruit we kunnen opmaken dat jij een bepaalde competentie hebt of dat je een bepaald leerdoel hebt bereikt of in elk geval hieraan hebt gewerkt. Tijdens je stage produceer je diverse documenten die je als bewijsmateriaal kunt opvoeren. Je gebruikt en verzamelt het bewijsmateriaal tijdens je stage. Aan de hand van je bewijsmateriaal vul je de Rubrics een aantal keer in. Je verzamelt het bewijsmateriaal gaandeweg de stage. Het is raadzaam dat niet pas aan het einde van je stage te doen. Zo kun je je ontwikkeling laten zien en verdeel je het werk over de beschikbare tijd. Sommige stukken die gelden als bewijsmateriaal, zijn verplicht, andere worden aangeraden. Het is niet voldoende om alleen het verplichte bewijsmateriaal op te nemen. Zorg dat je ook ander bewijsmateriaal hebt. Bij een deel van het bewijsmateriaal, zoals de VIL en film-opnamen is het belangrijk dat je je eigen analyse toevoegt. Het bewijsmateriaal mag bestaan uit gescande documenten, zolang het maar leesbaar is. Steek geen onnodige tijd in het mooi-maken van je documenten.

 

Bewijsmateriaal Toelichting Verplicht / aangeraden
Lesplannen Dit zijn de plannen die je hebt gemaakt ter voorbereiding van een les zoals in 13: opdracht lessen met PCK en  16: opdracht lessenserie bij SPA en 19: opdracht lessen met PCK en 21: opdracht lessenserie bij SPB. Verplicht
Gespreksverslagen met vakcoach en/of BOS Probeer na zoveel mogelijk lessen te evalueren met je vakcoach. Maak hier een weekjournaal van. Verplicht
Analyse aan de hand van vragenlijst VIL Zie 12: opdracht VIL. Laat leerlingen de enquête invullen en geef een analyse van de resultaten. Verplicht
Lessenserie materiaal Een lessenserie geven is verplicht onderdeel van de stage. Het materiaal gaat dan om planning, handreikingen voor de leerlingen, resultaten, etc. Verplicht
Toetsen, toetsmatrijs, correctiemodel, toetsresultaten + analyse Dit is onderdeel van het geven van de lessenserie. Verplicht
Stageopdrachten Dit is een verplicht onderdeel van je stage. Let op dat je in overleg met je IB ook alternatieve stageopdrachten kan uitvoeren. Verplicht
Rubrics met reflectieverslag De Rubrics vul jijzelf een aantal keer in en je vakcoach of BOS doet dit ook. De ingevulde rubrics bespreken jullie en hier maak jij een reflectieverslag van. Verplicht
Video-opname van je les + analyse Zie 13: opdracht filmopname Verplicht
Feedback van IB en/of gespreksverslagen met IB tijdens lesbezoek(en) Maak een verslag van de evaluatie van je IB tijdens de stagebezoeken en neem dit op. Verplicht
Weekjournaal Zie weekjournaal Verplicht
Lesmateriaal dat je zelf hebt gemaakt Het lesmateriaal dat je zelf hebt gemaakt ter voorbereiding van een les. Aangeraden
Lesobservatieverslagen + analyse Observeer andere stagiaires en docenten en geef een analyse van hun les. Aangeraden
Analyse van een klas en/of leerlingen Analyseer het gedrag van een klas of leerling en neem dit op in een verslagje. Aangeraden
Reflectieverslagen Reflecteer op je eigen handelen en neem dit op in een verslagje. Aangeraden
Verslag + analyse van situatie Maak een verslagje van een situatie (ruzie, leerling met problemen die naar je toekomt, etc.) en geef een analyse. Denk aan de privacy van de leerlingen, noem geen namen. Aangeraden
Verslag + analyse van activiteit buiten de les Maak een verslag van een activiteit buiten de les (ouderavond, projectweek, rapportvergadering, etc.) en geef daarvan een analyse. Aangeraden
Gebruikte presentaties Het gaat om presentaties die je in je les hebt gebruikt ter ondersteuning van de uitleg. Aangeraden
Leerlingenwerk inclusief feedback + analyse De uitwerkingen van een opdracht zoals gemaakt door de leerlingen, inclusief jouw feedback hierop. Geef ook een analyse van de resultaten. Aangeraden
Planningen Planningen die je hebt gemaakt voor een klas. Aangeraden
Feedback van collega’s Zet de feedback die je krijgt van collega’s op papier. Aangeraden
Feedback van medestagiair of medestudent Zet de feedback die je krijgt van medestagiaires en medestudenten op papier. Aangeraden
Wellicht bedenk je zelf nog nuttig bewijsmateriaal, overleg eventueel met de IB als je twijfelt of je het kunt opnemen als bewijsmateriaal. Aangeraden