Menu +

Begeleiding en beoordeling

Hier vind je de informatie over de begeleiding tijdens je stage en de beoordeling van je stage.

Begeleiding

Op de stageschool word je met name begeleid door de vakcoach en eventueel een BOS (Begeleider Op School). Vraag je vakcoach regelmatig om feedback en bespreek deze.  Jullie bespreken minstens één keer per week de voortgang en jouw doelen voor de komende week. Je werkt dus steeds op basis van concrete leerdoelen. Deze leg je vast in een weekjournaal. Het is belangrijk dat je tijdens je stage veel focus legt op je eigen ontwikkeling als docent. Daarom stel je leerdoelen voor jezelf op en laat je zien hoe jij je ontwikkelt volgens de zeven competenties.

Vanuit de opleiding kun je aan workshops deelnemen, zie hier voor de onderwerpen. Vanuit de opleiding zal de IB (Instituutsbegeleider) je begeleiden. Hij/zij komt minstens één (SPA) of twee (SPB) keer langs voor een lesbezoek. De IB verzorgt ook de intervisiebijeenkomsten op de opleiding.

Aan het begin van elke stage, dus zowel OS, SPA als SPB, leg je de afspraken over de begeleiding vast in het werkplan.

Meer informatie over begeleiding en beoordeling